请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
荷乐网下载手机App | 客服热线:0031(0)104133904
本帖最后由 学习工作生活三不误 于 2011-12-29 12:36 编辑


2011年12月29日重要更新
关于配偶无工作退税的重要更新:

根据大家跟贴的提问,怕有误导,所以给出税务局网站上的信息,大家对照下,有不明白的可以再问:

全年都在一个地址居住但是没有结婚的情况:
Woont u in 2011 ongetrouwd samen en staat u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven? Dan bent u fiscale partners als u aan 1 of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn.
  • U hebt samen een kind.
  • U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  • U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
  • U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.

如果不是全年都在一个地址的情况:
Bent u niet het hele jaar getrouwd of voldoet u niet het hele jaar aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? En staat u niet het hele jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u maar een gedeelte van het jaar fiscale partners. U kunt dan voor de verdeling van inkomsten en aftrekposten ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partner te worden beschouwd.
Voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting verandert er niets. Als u geen of weinig inkomen hebt en u hebt langer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner, dan komt u mogelijk in aanmerking voor uitbetaling van de algemene heffingskorting. U moet langer dan 6 maanden getrouwd zijn of langer dan 6 maanden samenwonen en op hetzelfde adres ingeschreven staan.2011年3月4日重要更新

关于配偶无工作退税的重要更新:

在我操作的学费退税和家庭退税中,很常见的一项是,没有收入的一方,或者有高额学费支出而暂时还没有工作的一方,可以通过选择同居伴侣为税务伴侣而拿到1500-2000欧的配偶无工作退税和大额的学费退税。这个退税组合会从2011年1月1日起改变。自从2011年1月1日起,如果家庭双方没有结婚或者在市政府成为注册伴侣,或者还没有孩子,那么单单地址注册在一起超过6个月不再满足税务伴侣的条件,那么配偶无收入的退税也不能再拿了。

如果你目前只是和你的伴侣注册在一个地址同居,市政府那里没有你们结婚或者注册同居的纪录,那么你们2011年不再满足税务伴侣的条件,目前你可以做的是赶快到市政府注册同居或者结婚。这个必须在2011年的7月1日前进行,否则就晚了。特此通知!


2011年1月30日更新
发EMAIL给我咨询的同学最好附上你的电话号码,我现在尽量在3个工作日内给出回复,有联系电话的更方便快捷些。谢谢。

很多客户很好奇我的工作背景,这里说明一下:
我在出国前是大学英语老师,来到荷兰后先学习了一年荷兰语,通过了NT2 II 后重新进入大学改读荷兰语授课的会计专业,并于2006年起供职于针对中小企业的会计师事务所,到现在有大约5年的行业经验。目前工作之余PART-TIME在NYENRODE大学攻读硕士课程:注册控制师(Register Controller).

更多的详细信息,比如关于学习荷兰语,关于在荷兰工作等等,大家可以翻看一下我以前发过的帖子。


2011年1月17日更新

又到了一年一度的退税季节,因为找来的人很多,为了做的比较正规,我已经注册了自己的会计公司. 欢迎大家前来咨询。学费退税,配偶无工作退税,工作不满一年退税,买房子贷款退税等等都欢迎前来咨询,之后再决定是否需要我公司的服务哦。

同时也为公司做工资单和管理账目。更多的服务项目还在慢慢增加中,欢迎关注!

公司邮箱:info@knaapabc.nl


2010年3月26日更新:

公司成立后,因为牵涉到公司要报BTW税,现在将价格进行调整。所有的收费将加收BTW税 (这个税是每个消费者在消费的时候比如超市买东西的时候应该付的

具体的价格详见通过EMAIL发出的报价单。


2009年2月


已经在荷兰工作的朋友基本上每个人都会碰到每年报税退税的事情,尤其是在这里读过书的同学,通过退税可以退一笔钱。其中的规则比较简单,很多人都是自己做的,但是对于不会荷兰语的朋友来说,填报税单还是有难度的,所以在这里我可以提供相应的服务。我是学会计的,在会计师事务所工作了两年,工作内容是作帐,做公司的年报告和报税。

跟在荷兰的工作的朋友相关的税务事宜有以下:
1。一年一度的个人所得税报税
2。HUURTOESLAG 房屋租金补助(只需申请一次,以后税务局根据你报的个人所得税每年做调整)
3。ZORGTOESLAG 医疗金补助(这个也是只需申请一次,以后税务局根据你报的个人所得税每年做调整)

有孩子的家庭除了以上相关税项,还有以下两种:
1。KINDERBIJSLAG 未成年子女补贴(一般孩子出生政府会自动给你发信息让你申请这个补贴,但是如果你至今还没有收到的话,我可以帮你,只需要申请一次,以后政府会自动计算给你的补助。这个补助,只要你有未成年子女都可以申请,跟收入无关)
2。KINDERGEBONDEN BUDGET,子女补助,这个跟父母收入有关,只要申请了上面那个补助,这个不用申请税务局会根据父母的年度个人所得税报税来计算你应该拿到的补助。

联系方式:info@knaapabc.nl
msn: helanshuiwu@hotmail.com (因为我很少在线聊天,有咨询请直接发EMAIL给我)
博客(还在不断的补充材料和完善中):http://helanshuiwu.spaces.live.com/


请咨询战友能在邮件中说明自己的近几年每年的年收入和过去几年每年交的学费,我才可以大概估算一下你能够退的数额,这样你可以决定找我做这个报税是否合算。有同居伴侣的请简单说明一下伴侣来荷的时间和收入状况和学费支出等事项。如果决定让我帮你做这个报税,我们可以签订一个保密协议,保证你的信息不被泄露。信息全的话我当天可以给出比较确切的消息,否则一来一回发EMAIL交流就得几天的时间。
我帮别人报税主要是帮那些不懂荷兰语的人报的,懂荷兰语的可以去侨务办咨询寻求帮助,当然还有其他的花费较少或者免费的途径。我不怕顾客流失,因为我不靠这个吃饭,也不愿意免费帮助别人,因为我的时间也很宝贵。愿意在我这里做的我会尽力让你得到最大的回报。
我的税务博客刚刚建立,很多资料慢慢都会补充上去。有兴趣的朋友可以先去看看。
http://helanshuiwu.spaces.live.com/ 先对照一下自己的情况看看能否得到退税,之后如果还有什么问题,可以EMAIL咨询。

2月7日更新:
向我咨询税务事宜的朋友一般都是想了解自己是否能够得到退税,能够退多少,但是同时EMAIL里给的关于自己的信息很少。退税是根据每个人的情况而不同的,跟以下情况都有关系:

1.有无同居伴侣:因为其中一方收入低或无收入的话,可以申请退税
2
你和伴侣来荷时间长短:
因为退税可以追溯5
3.你和伴侣在荷期间的ID情况:是为了读书还是工作还是其他,两个人同居时间长短,因为同居期间无收入一方可以退税。
3.过去5年交的学费:因为可以看看你的学费能退回多少
4.拿过奖学金吗:收到的奖学金高于学费的话,学费就退不了了。
4.过去5年的收入和交的税
:以每年的工资年终总结单为准,这个很重要,因为不交税或者交的过少就无所谓退税,所有的退税都是建立在你或者你的伴侣有交税的前提下的。
5.是否有自己买房:买房子的贷款可以退税
6.如果是自己租房:在不是住学生公寓的情况下,有可能申请租房补助
7.自己是否有高于3万欧元的存款和第二套住房:这样的话要多交税的。
8.是否有未成年孩子:有孩子的话可以退一部分税,还可以申请一些补助
9.是否因为生病有过大笔的金钱支出?部分可以退回来

有什么疑问可以发EMAIL到我公司邮箱:info@knaapabc.nl


3月15日更新:

很多人想知道自己是否可以得到房租补助,因为以前已经有人发过帖子说过这个了,以为大家都知道。看来还是有很多人不清楚这个规定,我这里大概总结一下:
要申请房租补助,大概需要一下条件:
•        -房屋居住者均在市政府有报地址
•        -申请者在这个房屋有自己的入门,WC,及厨房 (不是与其他人公用的)
•        -租金在210欧到632欧之间
•        房屋所有居住人的收入加起来不高于28475欧

这个是适用于大多数的要求,如果有小孩子的话,收入可以允许高些。
说实话,满足这个申请租房补助条件的人很少,一般都是租政府房的人才可以申请到,原因如下:
1。留学生大部分是跟其他人合租的房子,不满足有自己入门,WC和厨房的条件。
2。毕业了以后在荷兰工作的,有些自己开始租单门独户的房子,但是要么是房租高于632欧,要么是工资过高。
所以很少有人可以申请到这个。

前来询问的人当中有在这里工作,而孩子在国内的,问是否可以申请KINDERBIJSLAG。这个是不可以,因为荷兰政府没有和中国政府有相应的协议,而来自土耳其或者摩洛哥或者其他跟荷兰政府有协议的国家的人,可以为在自己本国居住的孩子申请KINDERBIJSLAG。

常见的留学生可以退税的情况:
1。你04年在荷兰求学,比如每年学费3500。每年有雇主扣税的工资收入为1000欧,那么,你每年都还有3500-500-1000=2000欧的学费可以参与下一年的退税。如果打工收入高于3000欧,04年的学费就不能在参与退税了。(当然你打工的收入的交的税可以退回来,这个很多人都已经自己做了。)

2。同样,05到07也是一样,原理:只要你当年的打工收入高于当年的学费,你这前几年就没有学费在08年可以退了,(除了在08年交的学费)。

3。最简单的情况,你04-07年都有交学费,而没有打工收入,那么你的04/07的学费可以参加08年的退税,可以退相当客观的数额。但是04-07年的表格也要填。

引用:


原帖由 vegetable99 于 2009-2-24 11:33 发表
那我钱实际上是03年支出的用于04年的学费,那就不能退了咯?

对,这个信息也很重要,每年的学费支出以实际付的学费为准。所以你不要说我06到07学年的学费是多少,而要说06年付了多少,07年付了多少。这个很重要。

关于学费5年退税这个争议的回答:

关于学费5年内退税的问题,我除了亲自打电话问过税务局之外,还曾问过我工作的事务所的资深税务顾问(他是我们事务所税务部门的头儿),他也说这个学费是可以退的。3月28日更新   澄清几个关于报税的误解
这个问题在咨询的人当中经常被提到,所以放在这里做个解答:

我04-07年有交学费,从08年开始有正式工作开始有收入,为什么我还要填04-07的报表,我那几年并没有收入啊?

这个问题,很多人都想当然地觉得,等08年有了收入,把04-07的学费直接在08年的报表里一填不就好了吗?为什么还需要填04-07年的报表呢。这个跟税务局怎么报税的程序有关,按照这个程序,哪一年实际支付的学费只能填报在学费支付的那一年的报表里,而不能随便填到以后几年的报表里,很简单,税务局是这么规定的。

另外一个误解是,以为只要交了学费就可以申请退税。
在我博客的开篇我就提到了退税的一个原则,就是如果你不交税,那么就无所谓退税,意思是,如果你没有工作,没有收入,没有交税,那么你的学费是退不回来的。留学生退税的情况一般都是,先在荷兰留学,交了学费,然后毕业后在荷兰找到了工作,那么这个时候才可以申请退税,如果没有工作,学费是退不回来的,因为你没有交税。

还有同学问,如果08年的收入交的税不足以把以前的学费退回来,是不是09年退税时再报呢?

其实,08年先退一部分,然后其余的等09年再退,和09年一起报效果是一样的。
因为退学费是要从前一年往后一年推的,如果你08年先退一部分,那么另外没有退的可以在你报09年的税的时候退回来。如果你现在不报今年的,等到明年报09的时候,08年还是要先填一下,之后才可以填09年的,这样退的结果是一样的。就是后者你拿钱比较晚。

问题四:我以前的学费一共8千欧,那么是不是学费退税就是把这8000欧都退回来呢?

这个也是很多同学的误解,以为学费退税就是退的全额,其实学费退税只是退其中的30%左右,之所以说左右,因为这个跟你以后工作了收入高低交的税的税率高低是挂钩的。30%是建立在平均收入年薪3万这个基础上做的估计。


感谢以下网友提供的相关服务信息:
horseman365: 在荷兰的每一个城市都有免费为外侨办事的机构,其中包括:用荷兰语填写各种表格,当然包括退税的各种表格,因为完全荷兰人来操作,所以与荷兰法律更加吻合,你只要预约一下就可以了,如果你的荷兰语不好还可以顺便学习荷兰语,为什么要花冤枉钱呢?


荷兰这里有很多免费提供服务的地方,比如法律援助。但是很多工作人员是高校的学生在实习,在非常SPECIFIC的问题上他们的服务的质量大家要有心理准备,(一般很专业的人士会选商业公司工作,因为收入高很多的)。同样,在税务局工作的人,也不是每个人都是专家,如果运气不好,问到了一个不是很专业的人,那么损失会很大的。我说这些好像我自己很专业一样,也不是,因为我也不过才工作了两年而已,只是让大家有些思考,多方打听一下消息总还是好的。
我在这个行业不过才两年,但是这两年也确实看到一些看不懂的事情,具体到税务,主要是公司税务方面的。因工作而来的个人所得税因为数额不大,而且简单,一般报税不会有问题,但是牵涉到公司方面的税务,好的建议产生的经济效应就太大了。
在荷兰,公司或者个体户的税务非常复杂,有很多方法可以在合理的范围内避税,绝对不违法。但是这么省钱的事情,全荷兰也只有不到10%的公司会利用。我问过一个给我们做讲座的税务局的一个人,他们是否会给咨询者提供避税的建议,他的回答是,他们不反对别人做,但是自己绝对不会提供避税的建议,会计师事务所本来是应该提供最合理的让客户最受益的避税方式(按我的理解),但是实际情况是很少会计师事务所会给出让客户交税最少的建议,不同的建议会带来几万欧元的缴税差别。我也不知道为什么,可能是太复杂了吧,也可能是不屑。只有很少的事务所会专门致力于此。
还有一个例子,95%DGA (中小型公司的老总)交了过多的不必要的公司税。(消息来源:懂荷兰语的可以看一下http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/FD+DGA+betaalt+onnodig+veel+belasting
因为95%的他们的会计师一般都选择了对客户最不利的计算方式,这其中就产生了几百到几千欧的差别。
DGA betaalt onnodig veel belasting (FD) 03 februari 2009 - Directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) betalen teveel vennootschapsbelasting. Dat blijkt uit een steekproef die is uitgevoerd in opdracht van Nationaal Pensioenweblog onder accountants en belastingadviseurs. Amsterdam Veel DGA's bouwen pensioen op in hun eigen onderneming. Deze pensioenopbouw in eigen beheer vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. De hoogte van deze aftrekpost kan op twee manieren worden berekend. Uit een steekproef onder ruim honderd accountants en belastingadviseurs is gebleken dat bijna 95% van hen de minst gunstige methode hanteert voor het berekenen van de aftrekpost voor pensioen in eigen beheer. Hierdoor betalen DGA's ieder jaar teveel vennootschapsbelasting. Het verschil kan per persoon oplopen van enkele honderden euro's tot een paar duizend euro per jaar. In 1995 is de wetgeving over pensioen in eigen beheer aangepast. De aanpassing van de wet heeft geleid en uitspraken van de Hoge Raad. De uitspraken van de Hoge Raad pakten nadelig uit voor de schatkist, zodat de overheid in 2004 met reparatiewetgeving is gekomen. Sinds 2004 mag voor de berekening van de aftrekpost voor pensioen in eigen beheer uit verschillende rekenmethoden worden gekozen. Copyright (c) Het Financieele Dagblad, 2009. www.fd.nl

[ 本帖最后由 学习工作生活三不误 于 2011-3-4 22:45 编辑 ]
已有9人评分 威望 小红花 理由
sunny7 + 1 谢谢回复我的问题,祝好
板凳儿 + 1
Flies + 1 很棒很棒哦。
tinazhao0530 + 1 赞啊。
〇-〇 + 1

查看全部评分 总评分: 威望 +10  小红花 +8 

精彩评论579

另外需要说明的是,我前期的咨询是不收费的,欢迎大家咨询自己是否能够退税,之后再决定是否需要我帮忙。

14JULI更新: 公司税务信息

14JULI更新
公司税务方面的一些信息要谈公司的税务,首先要谈到公司的不同形式,形式不同,适用的税务规定也不同。

一般常见的就是以下三种形式:
1。EENMANSZAAK (个人公司),简称EZ
2。 VOF (合作公司)
3。BV (有限责任公司)

选择各种形式时的考虑:

个人公司(EZ)和VOF在税务上,适用同样的税务局规定,都是企业主负有无限责任,如果有债务纠纷啊什么的,要用自己的全部身家去赔偿的,所以说是无限责任,如果企业主已经结婚,最好去做一份财产证明 (HUURLIJKSE VOORWAARDEN),否则如果生意不好,企业主破产,那么他的伴侣也要用自己的财产去赔付,如果有财产证明,那么万一破产,也只是企业主破产,不牵涉到结婚的伴侣。

注册EZ比较简单,就是去KVK注册一下,然后到税务局要税号,就可以了。
注册VOF稍微复杂些,除了KVK的注册,和税务局要税号,一般还要去公证处公证,因为VOF一般都有好几个老板,大家要分明各自的投入,责任和利润分配等等。很多夫妻店也是这种形式的,两个都是老板。当然夫妻店也可以选EZ,那么就是其中一个人是老板,另外一个帮忙的。


BV 是有限责任公司,如果有债务纠纷,那么只用投在公司里的资产做赔偿,自己个人的财产因此得到保护,所以说是有限责任。
注册BV比注册EZ或者VOF都复杂,除了KVK那里,还的有公证处的公证,然后还要等司法部“不反对声明”,还有银行那里18.000欧的公司存款证明等等。各项手续要等的时间比EZ或者VOF都长,在公司成立期间,也可以对外营业的,但是业主这个时候是负无限责任的,只要在公司正式成立后才变为有限责任。


小公司一般都选择EZ或者VOF,虽然是无限责任,但是生意小的话,一般风险不是很高,而且对于刚刚开始创业的人来说,用这种形式,创业头3年有很多税收的优惠,交税比较少,很多人都选这个做为开始。

随着生意越做越大,业主开始需要规避越来越大的风险,这个时候,可以把原来的EZ或者VOF转成BV的形式。
如果一开始创业用的本钱就比较大,风险比较高,那就直接选BV好了。


公司成立之后怎么办公司成立之后,除了正常的业务处理之外,就是让很多人头疼的记账了。 很多小企业主把这个当成了不得已而为之的事情,自己做吧,花时间,还头疼,让别人做吧花钱。但是无奈总是要做的,所以完全把这个看成比较NEGATIVE的事情。

其实从这个记账上可以看到很多关于公司运转的重要的信息,还可以避免一些付账啊催帐啊的一些错误,和报税的一些错误。

而且好的记账能还能让你从中利用到税收优惠:举个例子来说:
税务上对特别小的企业有个优惠,我们都知道,我们卖东西要向顾客收消费税BTW,假设为A,这个税我们要上交税务局。我们企业运转需要做相应的采购,我们付的采购费里也有消费税BTW,假设为B, 这个税我们可以从税务局退回来,所以一年下来,我们要上交税务局的BTW税额为: A-B。 

税务上规定,如果一个小企业全年要上交的净额的BTW A-B< 1345 欧,那么这A-B的数额就全免交了。

所以如果到了快年终的时候,你看自己的帐,发现A-B稍微高于 1345欧,那么你可以选择去为公司做个采购或者给公司添个电脑什么的办公用具,这样B就增大了,A-B可以降到1345欧以下,这个A-B的数额就不用交了。

所以,好的记账能够让你对公司的运转和当前状况一目了然,还可以采取及时的措施得到一些可能的税收优惠。象我们上面说的例子,如果你没有注意到,那么到了下一年才去添置办公用具,那么A-B的数额你得照交了,没有办法补救的,只能在适当的时候采取及时的措施。

这个只是个例子而已。记账虽然无趣,但是还是很重要的。那么到底是自己做还是让别人来做呢?

这个要看1:企业主个人的兴趣,有的人喜欢一切都自己动手,有的人喜欢一切外包,更多的人介于二者之间,会更多考虑的是成本。
也要看2:机会成本:如果别人给你做,收费比如说40/小时,而你自己一个小时可以挣50欧/小时,那么最好还是付40欧让别人做,而你去挣那50欧。 

如果你决定要自己做,那么以下两点要考虑到:

1。 自己做帐,经常出现的情况是,出了错,到了年终,会计师做年终报表的时候,发现了错,结果要去找错,这个找错,花的时间相当多,就象做一道数学题,其中一步错了,你要找到错,得从最开始开始,一步步地往下看,才可以找到,这些都是花时间的,本来想着在作帐上自己做省些钱,结果让会计师在做年终表的时候多花了时间,很有可能费用因此却增加了。

2。 如果要自己做,最好的方式是让会计师每月对你做的帐做个检查,这个花的时间不多,避免了年终做报表的时候才发现有的错误。公司账本一个小公司,经常用的账本有4个:
1。采购/办公费用的账本 (INKOOPBOEK)
2。销售的账本 (VERKOOPBOEK)
3。银行账本 (BANKBOEK)
4。现金账本(KASBOEK)

当然,大的公司,用的账本就更多,帐做的更细了,小公司的话,一般就上面四个账本就满足了税务局查账的要求了。
最重要的是,每笔支出要及时登记,还要保存相应的帐单或者小票,这些都是将来退税要用的凭证。
每笔进帐当然也要及时登记,及时对客户催缴,否则现金流会有问题。

税务局会每5年对这些账本查一次帐,以核对企业每年的报帐。

对于企业来说,除了纪录账本还有以下义务:
1。 交纳消费税BTW,这个每季度交纳一次,如果一个季度里你买的东西的BTW高于卖的东西的BTW,那么你可以从税务局那里拿到退税的。
2。做年终报表,小公司自己做报表就行,大些的公司因为比较复杂,就需要有会计师来做了
3。根据年终报表中的总的利润,以及可以用到的税务局优惠,最后算出总的要上交的税,如果公司是EZ或者VOF的话,那么报IB(个人收入税),如果是BV, 那么要报VPB(公司所得税)。

接下来就来说说这个IB(个人所得税)和VPB(公司所得税)可以用到税收优惠。EZ或者VOF企业的税收优惠政策 1我们这里重点谈EZ或者VOF企业的税收优惠政策,BV的税收优惠政策主要是体现在公司具体的结构上的,比如成立控股公司(HOLDING)来实现的,操作起来很麻烦,而且也不是经常变的,一般一个有HOLDING的结构成立起来后多年都不会变的,不象是EZ或者VOF,每年可以用到的税收优惠总是根据具体的情况有所改变。

所以我们这里说的税收是指个人所得税上所用的税收优惠。

首先说谁可以享受这些优惠。

针对EZ和VOF的税收优惠,不是说你注册个EZ或者VOF就可以享受到的,你必须满足以下条件:

1。 投入了足够的时间在公司里。一般是1225小时/年是最低的标准。如果你的公司是下半年开始成立的,那么很可能成立当年不能享受很多税务优惠,因为没有为公司工作够1225小时。
2。要是承担风险,比如责任,投入的资金和 雇员
3。要有对外的活动(比如广告,网站,名片,带公司LOGO的信纸)
4。要是以盈利为目的的。
5。公司要高度自主
6。公司的年终营业额也是评判的标准
7。客户的数量和公司与客户之间的相互不依靠的关系

满足了这些条件,那么你就是税务局承认的企业主,可以享受相关的税务优惠,报个人所得税时用的是适用于企业主的那种报税单。
如果不满足这些条件,很可能你被归类到FREELANCER,那么这个企业主是属于不受税务局承认的企业主,不能享受相关税务优惠,报个人所得税时用的是适用与个人的那种报税单,收入被归到“其余活动收入”RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN。

我们接下来谈的都是在满足这个条件下的那种EZ或者VOF的税收优惠政策。


EZ或者VOF企业的税收优惠政策 2常见的税收优惠政策 (只适用于EZ或者VOF,不适用于BV)

ONDERNEMERSAFTREK 企业主优惠(只适用于税务局承认的企业主),其中包括以下几种:
  • ZELFSTANDIGENAFTREK:
  • DE MEEWERKAFTREK
  • MKB WINSTVRIJSTELLING

OUDEDAGSRESERVE VOOR ONDERNEMERS (FOR)养老金减税,(企业主不必受税务局承认)
KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFREK 小型投资减税 (企业主不必受税务局承认)

对于刚开始创业的人来说还有以下两种优惠:
1。创业者优惠
2。任意折旧优惠

2010年1月16日更新

在过去的大半年时间里,越来越多的朋友通过GGD或者通过朋友找到我询问关于退税的事情,除了免费的前期咨询外,我也先后帮了几十个朋友有偿退回了以前的学费,随着业务的增多,注册自己公司的事情也就提到了日程上。

经过准备我自己的公司终于于2010年1月8日注册成立了,公司名字在我的个人签名中。服务内容进行了扩充:

服务对象:个人公司和BV有限公司
1。协助成立公司
2。公司成立后的记账和每季度报增值税(这个部分很简单,如果客户愿意,可以慢慢地教给客户让客户自己做,以减少客户的开支)
3。做工资单
4。做年终报表
5。根据客户情况给出税务建议并实际操作
6。对于公司的流程以及管理作出建议
7。其他的根据公司客户需要大家共同协商的服务部分
服务对象:在荷兰居住/工作的个人
8。 个人收入的报税以及在荷兰留学学费的退税

因为这个帖子主要是关于先在荷兰留学之后在荷兰工作的朋友退税的相关事宜的,关于注册公司以及其他为公司的服务项目,我会近期另外开贴。

最后对那些我帮助过的人也说声谢谢,因为不仅是我帮了你们,你们也帮助了我。让咱们以后继续互相帮助吧。

[ 本帖最后由 学习工作生活三不误 于 2010-1-16 17:01 编辑 ]
已有1人评分 小红花 理由
Mrooroo + 1 很给力!

查看全部评分 总评分: 小红花 +1 

sea1117  中级海盗  2009-2-3 18:21:50 | 显示全部楼层
留个记号。
wei1secai  四海霸王  2009-2-3 18:31:50 | 显示全部楼层
想知道一下07年8月份到08年1月份的huurtoeslag现在还能不能申请了?
原帖由 wei1secai 于 2009-2-3 18:31 发表
想知道一下07年8月份到08年1月份的huurtoeslag现在还能不能申请了?


个人所得税的报税每年都要及时,报的晚了,这个HUURTOESLAG也不能退了,除非你申请了推迟07年个人所得税的报税。如果没有申请的话,你这个HUURTOESLAG就不能申请了。
死活水  海贼王  2009-2-3 20:02:37 | 显示全部楼层
好贵哦。给账房也就这个价格
原帖由 死活水 于 2009-2-3 20:02 发表
好贵哦。给账房也就这个价格

老大,我们自己人做这个就一定比荷兰人做的差吗?我帖子里也说了,这个技术含量很低的,懂荷兰语的话自己都能做的。再说,我们同胞之间交流没有语言障碍啊,再再说了,这么小的金额,一般会计师事务所都不接受这么小的顾客的。
死活水  海贼王  2009-2-3 21:05:20 | 显示全部楼层
原帖由 学习工作生活三不误 于 2009-2-3 20:56 发表

老大,我们自己人做这个就一定比荷兰人做的差吗?我帖子里也说了,这个技术含量很低的,懂荷兰语的话自己都能做的。再说,我们同胞之间交流没有语言障碍啊,再再说了,这么小的金额,一般会计师事务所都不接受这么小的顾客的。 ...

老板这不是好不好的问题 又不是看做的好坏给钱 对吧
咋说老外还要租个地面 摆设一下。 哎不说拉
祝lz生意兴隆把
anytime  高级海盗  2009-2-3 21:12:43 | 显示全部楼层
对于个人的,税务局是免费帮填的,自己跑趟税务局就行。不过,各有所求了,祝楼主生意兴隆。
ggb  高级海盗  2009-2-3 23:31:16 | 显示全部楼层
原帖由 wei1secai 于 2009-2-3 18:31 发表
想知道一下07年8月份到08年1月份的huurtoeslag现在还能不能申请了?

年初收到了08年的退税表,不知道这个huurtoeslag最晚什么时候可申请?还有就是房租+水电杂费《多少可以申请?谢谢,祝三不误生意兴隆~~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表

关于此网站上的Cookie

我们使用 Cookie 来个性化和改善您在我们网站上的使用体验,了解您如何使用本网站和为您提供量身定制的广告或咨询。 如果您继续使用我们的网站,即代表您同意我们使用 Cookie政策。 请访问我们Cookie条款隐私条款,了解最新内容。

接受